מרדדות בצק

מרדדות בצק (פותחות) אופקיות
מרדדות בצק (פותחות) אנכיות