בלנדרים

בלנדר תעשייתי גדול (5 ליטר)
בלנדרים תעשייתיים קטנים ובינוניים (עד 2 ליטר)
מוטות ריסוק (רמבו)