סלמנדרות

סלמנדר מתכוונן/הידראולי
סלמנדר ענק
סלמנדר קבוע בודד/כפול